Sâu bệnh hại cây trồng cần chú ý trong tuần (15 - 21/10)


Sâu bệnh hại cây trồng cần chú ý trong tuần (15 - 21/10) là sâu đục thân non 2 chấm, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, rầy nâu... Vì vậy bà con cần tìm cách phòng tránh.

Sâu bệnh hại cây lúa cần chú ý trong tuần (15 - 21/10)

Bà con nông dân ở các tỉnh Bắc Bộ đang tiếp tục phải tìm cách phòng trống bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, chuột, bọ xít dài, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông,...

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, lúa ở giai đoạn đòng trỗ bị tấn công bởi chuột. Trong thời tiết mưa bão, bệnh bạc lá vi khuẩn, lem lép hạt hại nặng cũng đang tấn công lúa. Rầy nâu, rầy lưng trắng,… thì phát sinh gây hại nhẹ.

Lúa Mùa muộn, lúa vụ 3 ở giai đoạn trỗ đến chín ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên  cũng đang bị tấn công bởi rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,.... Lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, đòng trỗ và chín ở Tây Nguyên và Bình Thuận bị tấn công bởi bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại. Lúa vụ 3, lúa Mùa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ bị âu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân,... tấn công trong khi chuột hại rải rác.

Sâu bệnh hại cây trồng cần chú ý trong tuần

Giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng đến trỗ trong điều kiện có mưa nhiều tạo ẩm độ cao như hiện nay ở các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL đang bị bệnh đạo ôn nhẹ đến trung bình. Bà con cũng cần chú ý lúa mới sạ 15 ngày và những ruộng trũng, khó thoát nước dễ bị bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh đến trỗ chín.  

Sâu bệnh hại cây lúa cần chú ý trong tuần (15 - 21/10)

Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên cây ngô. Bệnh chảy gôm, loét, vàng lá thối rễ xu hướng tăng trên cây ăn quả có múi. Bệnh chổi rồng cũng đang gây hại cây nhãn, vải ở các tỉnh phía Nam. Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp,... tiếp tục gây hại trên cây chè. Cây mía cũng bị gây hại cục bộ bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ,…

Cây sắn bị tấn công bởi bệnh khảm lá. Bọ cánh cứng cũng gây hại trên cây cà phê ở Kon Tum, Đắk Lắk. Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm,...  tiếp tục tấn công cây hồ tiêu. Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành,... cũng đag gây hại trên cây điều. Cây thanh long cũng bị tấn công bởi bệnh thán thư, bệnh đốm nâu, thối rễ tóp cành. Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn tiếp tục gây hại trên cây dừa. Cây lâm nghiệp Sơn La, Điện Biên bị tấn công bởi châu chấu tre lưng vàng hại tre, luồng, vầu.

Tìm kiếm


Bài viết phổ biến