Giới thiệu Cộng Đồng Nông Nghiệp
Mạng xã hội nông nghiệp là nơi kết nối và chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa các thành viên và với các chuyên gia. Qua mạng xã hội nông nghiệp, bà con nông dân cũng có thể dễ dàng cung cấp nông sản trực tiếp đến người tiêu dùng dựa vào sự kết nối thông qua vị trí địa lý hoặc mối quan tâm.

1. Thành viên phát triển dự án.

Dự án được sơ khai từ tháng 5/2019 bởi một số thành viên ban đầu.

2. Kế hoạch phát triển

- Trang tin tức nông nghiệp tại www.tintuc.agri.vn - Mạng xã hội kết nối nông dân: www.agri.vn