Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Agri.vn

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản dưới đây :

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng, nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu các bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo như được pháp luật cho phép

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra và phát hiện những ra những hành vi sai phạm của bạn.

Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập.

Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kì thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo dịch vụ của chúng tôi

1- Định Nghĩa.

“Tintuc.agri.vn” thuộc sở hữu của Công Ty TNHH TMDV và Truyền Thông Agri, Được thành lập theo pháp luật Việt Nam

“Kênh” có nghĩa là trang web và ứng dụng (di động) cung cấp dịch vụ, được sở hữu, kiểm soát, quản lý, bảo trì và lưu trữ bởi Công ty TNHH TMDV và Truyền Thông Agri.

“Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ hổ trợ người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm thông qua web hoặc ứng dụng di động Agri để tìm kiếm chia sẽ thông tin và các sản phẩm nông nghiệp hoặc các tiện ích khác nằm trong phạm vi cung cấp thông tin của sản phẩm chúng tôi.

“Nội Dung” nghĩa là bất cứ thứ gì mà bạn hoặc người dùng khác đăng hoặc do Agri cung cấp "Dữ liệu" hoặc "dữ liệu người dùng" hoặc "dữ liệu của người dùng" nghĩa là mọi dữ liệu, bao gồm nội dung hoặc thông tin của người dùng mà bạn hoặc bên thứ ba có thể truy xuất từ Agri hoặc cung cấp cho Agri qua nền tảng công nghệ.

‘’Đăng" có nghĩa là đăng, chia sẽ các thông tin, hình ảnh, video hay kinh nghiệm nuôi trông dưới dạng blog lên Agri hoặc cung cấp theo một cách khác qua Agri. "Sử dụng" nghĩa là sử dụng, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi, dịch và tạo tác phẩm phái sinh.

""Nhà cung cấp” có nghĩa là nhà cung cấp các sản phẩm, hàng hoá vật dụng nông nghiệp hoặc bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm liên quan đến nông nghiệp nào khác đôi khi được cung cấp để đặt trên Kênh…

2- Phạm Vi Phục Vụ Của Chúng Tôi.

Agri là 1 ứng dụng tìm kím sử dụng thông qua website www.agri.vn hoặc trên ứng dụng (di động) mà chúng tôi cung cấp trên cả 2 hệ điều hành Androi và IOS. Cho phép người dùng có thể tải về và sử dụng 1 cách dễ dàng công cụ tìm kiếm trong phạm vi dịch vụ chúng tôi cung cấp, chia sẽ các chủ đề nội dung liên quan đến ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp.

Thông qua Kênh, chúng tôi (Agri.vn và các đối tác phân phối của công ty) cung cấp kênh trực tuyến mà qua đó các Nhà cung cấp có thể quảng cáo mô hình kinh doanh và dịch vụ của họ để khách đặt, tìm hiểu, và cũng qua đó khách vào Kênh có thể thực hiện những thao tác tìm kiếm nằm trong phạm vi mà Agri.vn cung cấp.

Bằng cách đặt các dịch vụ qua Agri.vn, bạn đã thiết lập mối quan hệ bằng hợp đồng (liên kết pháp lý) trực tiếp với Nhà cung cấp mà bạn đặt hoặc mua sản phẩm hay hàng hoá nông nghiệp (nêu có). Từ thời điểm bạn thực hiện đặt , chúng tôi chỉ đóng vai trò duy nhất là cầu nối giữa bạn và Nhà cung cấp, chuyển giao các chi tiết đặt của bạn đến (các) Nhà cung cấp tương ứng và gửi đến bạn email xác nhận cho và thay mặt Nhà cung cấp.

Khi cung cấp các dịch vụ, thông tin mà chúng tôi đưa ra là dựa vào thông tin các Nhà cung cấp đã cung cấp cho chúng tôi. Vì vậy, các Nhà cung cấp được quyền truy cập vào mạng extranet, qua đó họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cập nhật tất cả thông tin về giá cả, tình trạng phòng trống và các thông tin khác hiển thị trên Kênh chúng tôi. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng hợp lý và cẩn trọng trong khi thực hiện các dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ không chứng minh, và không thể đảm bảo rằng, toàn bộ thông tin là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đúng, cũng như chúng tôi không thể chịu trách nhiệm vì bất kỳ lỗi nào (bao gồm cả các lỗi đánh máy và lỗi thấy rõ), bất kỳ sự gián đoạn nào (dù là do hỏng hóc, sửa chữa, nâng cấp hay bảo trì (tam thời và/ hay một phần) nào của Kênh chúng tôi hoặc ngược lại), thông tin thiếu chính xác, gây hiểu lầm hoặc không thật hay không đưa ra thông tin. Mỗi Nhà cung cấp đều luôn chịu trách nhiệm về sự chính xác, hoàn chỉnh và đúng đắn của thông tin (miêu tả) (bao gồm cả giá và tình trạng phòng) hiển thị trên Kênh chúng tôi. Kênh chúng tôi không tạo thành và không nên được xem là sự giới thiệu hay xác nhận cho chất lượng, cấp độ phục vụ đánh giá hay xếp hạng (sao) của bất kỳ Nhà cung cấp nào có trên đó.

Dịch vụ của chúng tôi được tạo ra chỉ để sử dụng cá nhân và không mang tính thương mại. Vì vậy, bạn không được phép bán lại, liên kết sâu, sử dụng, sao chép, giám sát (vd: dưới dạng spider, scrape), phô trương, tải về hoặc sản xuất lại bất kỳ nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên Kênh chúng tôi cho bất kỳ hoạt động / mục đích mang tính cạnh tranh hoặc thương mại nào.