Điểm Danh Qua Những Giống Lúa Chịu Mặn Tốt

0
627

Vừa qua Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã chỉ đạo các viện thành viên (Viện Lúa ĐBSCL và Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam) đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu chọn tạo các giống lúa có khả năng chống chịu cao với điều kiện mặn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu thêm về những giống lúa chịu mặn tốt. Bạn đừng vội bỏ qua những thông tin này nhé!

 1. OM6976

Giống được công nhận chính thức năm 2011, đang sử dụng phổ biến ở một số tỉnh như Long An, Kiên Giang, An Giang…

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, cao cây 95 – 100cm, dạng hình đẹp, rất cứng cây, đẻ nhánh ít, bông to – chùm, đóng hạt dầy, khối lượng nghìn hạt trung bình (25 – 26gr). Năng suất 6 – 9 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ gạo nguyên 50 – 55%, bạc bụng cấp 3, dài hạt trung bình, hàm lượng amylose 24 – 25%, hàm lượng sắt cao (6,9 – 7,01 mg/kg).

Tính chống chịu: Chống chịu rầy nâu trung bình (cấp 3 – 5), nhiễm đạo ôn (cấp 5 – 7), nhiễm bạc lá (cấp 5).

Chịu mặn 3 – 4‰, chịu phèn tốt.

Tính thích nghi: Canh tác được các vụ trong năm và thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Giống lúa này có khả năng chịu mặn và thích nghi được với nhiều vùng sinh thái
Giống lúa này có khả năng chịu mặn và thích nghi được với nhiều vùng sinh thái   
 1. OM2517

Giống được công nhận chính thức năm 2004.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao cây 90 – 100cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá, khối lượng nghìn hạt trung bình từ 26 – 28gr. Năng suất 5 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Hạt gạo dài , gạo trong, hàm lượng amylose 24 – 25%.

Tính chống chịu: Giống hơi nhiễm rầy nâu cấp 3 – 5, đạo ôn cấp 3 – 5, bạc lá cấp 5.

Chịu mặn 3 – 4‰.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

 1. OM5629

Giống được công nhận chính thức năm 2011.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, cao cây 100 – 105cm, rạ cứng, đẻ nhánh khỏe. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 27 – 28gr. Năng suất 6 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Hạt gạo dài 7,1mm, gạo trong, bạc bụng cấp 1, hàm lượng amylose 24,5%.

Tính chống chịu: Giống phản ứng kháng với rầy nâu cấp 3, hơi nhiễm với đạo ôn cấp 3 – 5.

Chịu mặn 4-6 ‰, chịu phèn tốt.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL, đặc biệt vùng phèn mặn.

Giống lúa có khả năng thích nghi cả với những vùng nhiễm phèn mặn
Giống lúa có khả năng thích nghi cả với những vùng nhiễm phèn mặn
 1. OM8017

Giống được công nhận chính thức năm 2014.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khỏe. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 7 – 9 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ gạo nguyên cao 51 – 53%, không bạc bụng. Dài hạt, chất lượng gạo tốt, cơm mềm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hàm lượng amylose 22%, hàm lượng sắt trong gạo trắng 6,7 – 6,9 mg/kg.

Tính chống chịu: Giống hơi kháng với rầu nâu cấp 3 – 5 và đạo ôn cấp 3 – 4.

Chịu mặn 3 – 4‰, chịu phèn khá.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

 1. OM9921

Giống được công nhận sản xuất thử 2015.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 100 – 110 ngày, chiều cao cây 95 – 105cm, dạng hình đẹp, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khỏe. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 7 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Hạt gạo không bạc bụng, thơm đậm ở vùng nhiễm mặn, dài hạt >7mm, trắng đục hạt lựu chất lượng gạo tốt, cơm dẻo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 17-18%.

Tính chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 3 – 4, hơi nhiễm đạo ôn cấp 3 – 6.

Chịu mặn 4‰, chịu phèn khá.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

 1. OM8108

Giống được công nhận sản xuất thử năm 2014.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, chiều cao cây 100 – 103cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 6 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ bạc bụng thấp, hạt gạo dài hạt >7mm, thon đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 24 – 25%.

Tính chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 5, hơi nhiễm đạo ôn cấp 5 – 7.

Chịu mặn 4‰, chịu phèn khá.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Giống lúa có khả năng tránh bị rầy nâu tấn công chống nhiễm nhiễm mặn tốt
Giống lúa có khả năng tránh bị rầy nâu tấn công chống nhiễm nhiễm mặn tốt
 1. OM6677

Giống đang được đề nghị công nhận chính thức năm 2014

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, chiều cao cây 100 – 105cm thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 26 – 27gr. Năng suất 5 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ bạc bụng thấp, hạt gạo dài hạt >7mm, thon đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hàm lượng amylose 22 – 23%.

Tính chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 4 – 5, nhiễm nhẹ đạo ôn cấp 5, bạc lá cấp 5.

Chịu mặn 4 – 6‰, chịu phèn khá.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

 1. OM10252

Giống đang được đề nghị công nhận sản xuất thử.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 90 – 95 ngày, cứng cây, khả năng đẻ nhánh tốt, bông chùm. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 25 -26gr. Năng suất 7 – 9 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ bạc bụng thấp, hạt thon, dài hạt > 7mm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 20 – 21%.

Tính chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 4 – 5, nhiễm đạo ôn cấp 5 – 7, nhiễm bạc lá cấp 5.

Chịu mặn 4 – 6‰, chịu phèn khá (mang gene ngập và mặn).

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Cây lúa có thời gian sinh trưởng trong 90 - 95 ngày
Cây lúa có thời gian sinh trưởng trong 90 – 95 ngày
 1. OM6162

Giống được công nhận chính thức năm 2010.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 95 – 100 ngày, cao cây 100cm, giống có dạng hình đẹp khi chín, bông to, bông chùm đóng hạt dày. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 28 – 29gr. Năng suất 6 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ gạo nguyên cao, không bạc bụng, mùi thơm nhẹ, hạt gạo thon, dài hạt > 7mm, gạo trong ngon cơm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 20%.

Tính chống chịu: Chống chịu trung bình với rầy nâu cấp 4 – 5, nhiễm đạo ôn cấp 5 – 7, nhiễm bạc lá cấp 5.

Chịu mặn 3 – 4‰.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL

 1. OM4900

Giống được công nhận chính thức năm 2009.

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 100 – 105 ngày, chiều cao cây 95 – 100cm, thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 28 – 29gr. Năng suất 7 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Hạt gạo trong, không bạc bụng, dài hạt 7 – 7,3mm, cơm mùi thơm nhẹ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 16%.

Tính chống chịu: Giống hơi kháng rầy nâu cấp 3 – 5, hơi nhiễm đạo ôn cấp 5, nhiễm bạc lá cấp 7 – 9.

Chịu mặn 2 – 3‰.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

 1. OM5451

Đặc tính nông học: Giống có thời gian sinh trưởng 93 – 102 ngày, cao cây 100 – 110cm , thân rạ cứng, khả năng đẻ nhánh khá. Khối lượng nghìn hạt trung bình từ 25 – 26gr. Năng suất 6 – 8 tấn/ha.

Phẩm chất: Tỷ lệ gạo nguyên 55%, tỷ lệ bạc bụng thấp, dài hạt 7 – 7,3mm, gạo trong ngon cơm, mùi thơm cấp 1 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hàm lượng amylose 18% , hàm lượng sắt trong gạo cao (6,7 – 6,8 mg/kg gạo trắng).

Tính chống chịu: Giống hơi nhiễm với rầy nâu cấp 5, nhiễm đạo ôn cấp 7.

Chịu mặn 2 – 3‰, chịu phèn khá.

Tính thích nghi: Thích hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở ĐBSCL.

Cây lúa giống có khả năng để nhánh khá
Cây lúa giống có khả năng để nhánh khá

Mong rằng qua bìa viết này, bà con sẽ chọn được giống lúa chịu mặn thích hợp nhát cho việc gieo trồng của mình. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi bài viết!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây